i-Coach ervaringen

Na 12 jaar bij EEGA Plus te hebben gewerkt ben ik nu ruim een half jaar onderweg in de functie van i-Coach binnen het College van Creatieve industrie & ICT van het ROC van Twente. In het prachtige pand De Maere in Enschede (op 12 september 100 jaar! – check https://www.demaere100.nl/) Een intensieve periode van kennismaken, plannen maken en stappen zetten. We kijken naar de toekomst; hoe kan educatieve technologie ondersteunen in het toewerken naar onderwijs waarin de student meer eigen regie uit kan oefenen? Thema’s als onder meer blended leren, formatief handelen en professionalisering op het gebied van digitale didactiek hebben daarbij de aandacht. Mooie ontwikkelingen waar we in het komende schooljaar verder op inzetten, met ondersteuning vanuit de dienst ET&I en het Edulab ROC van Twente en in samenwerking met andere colleges en ROC’s.

De overstap naar het MBO was voor mij een logische en ook wel spannende keuze. Maar wat bevalt het goed. Ik ben geland in een team van enthousiaste mensen die samen met de studenten echt hele gave dingen maken. Waar nagedacht wordt over effectieve werkvormen die de student zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Te gek om daar als i-Coach een bijdrage in te kunnen leveren en vooral ook – wat is het MBO mooi!

De Maere Enschede
De Maere

Geef een reactie