Interview voor het online magazine ‘Pickles’

Het online magazine Pickles is gestart door studenten van de opleiding Mediaredactie op het ROC van Twente. Ik werd gevraagd naar de recente ontwikkelingen rondom de introductie van ChatGPT.

Wat vind jij op dit moment van Chat GTP? 

Ik vind het echt een bijzondere ontwikkeling die de nodige impact gaat hebben op het onderwijs. ChatGPT laat zien zowel de student als de docent van dienst te kunnen zijn. We hebben al eerste mooie voorbeelden gezien bij het ROC van Twente en staan eigenlijk nog maar aan het begin van de AI ontwikkeling. Er gaat dus nog veel meer volgen. Denk aan de afbeeldingen en video’s die door AI gegenereerd kunnen worden. 

Er zijn voordelen en nadelen van Chat GTP, als leraar zijnde hoe kijk jij hiernaar wanneer leerlingen dit gebruiken?

Ik denk dat het heel goed is dat we allemaal, studenten en docenten, leren omgaan met deze technologie. Dat we het kunnen gebruiken als instrument om ons leerproces te verrijken. Dat gebruik vraagt er overigens wel om dat we zelf leren goede input te geven aan de AI om ons de juiste output te geven. Het geven van goede opdrachten (prompts) aan ChatGPT is namelijk nog best een uitdaging. 

Wat zijn de voordelen en de nadelen?

Een voordeel is zeker dat je ChatGPT met je mee kunt laten denken. Bijvoorbeeld tijdens een brainstorm. Of in de voorbereiding op een excursie. Je kunt ChatGPT samenvattingen laten maken van een tekst. Of een bedrijfsnaam laten verzinnen. Docenten kunnen ChatGPT mee laten helpen in het voorbereiden van lessen of maken of nakijken van oefeningen. Waardoor ze tijd kunnen vrijmaken voor andere dingen in de lessen. Nadelen zijn er ook. Op dit moment kun je niet blind vertrouwen op dit soort systemen. Het maakt fouten en verzint soms dingen die er niet zijn. Daarnaast kost het werken met dit soort AI systemen ontzettend veel capaciteit van computersystemen en dat gaat gepaard met hoge CO2 uitstoot. 

Denk jij dat we in toekomst niet meer zonder Chat GTP kunnen? 

Absoluut. Al zal ChatGPT zelf snel zelf weer vervangen worden door een opvolger die weer meer kan, het gebruik van deze systemen zal alleen maar toenemen.  

Hoe vind je dat het onderwijs mee om moet gaan?

Het omarmen en leren hoe we het zo goed mogelijk in kunnen zetten. Ai kan ons helpen beter aan te sluiten op de individuele verschillen tussen studenten en ons tijd uit handen nemen. Het ligt voor de hand dat we ook steeds meer het leerproces van de student gaan begeleiden en beoordelen in plaats van alleen het eindresultaat. Dat is voor iedereen goed. 

Verschillende scholen denken er over naar om juist hier mee bezig te gaan, wat zou je ervan vinden als het ROC van Twente met deze ontwikkeling meegaat? 

We gaan zeker mee in deze ontwikkeling. En eigenlijk gebeurt het op verschillende plekken ook al, al hoor je er nog niet zo veel over. Het is onderwerp van gesprek in de docententeams en we leren elke dag bij. Mooi! 

Geef een reactie