Open Badges – Leren van elkaar, met elkaar.

Als we nu de de begrippen ‘leraar’ en ‘leerling’ eens wat meer loslaten. En daarmee zien dat we allemaal mensen in ontwikkeling zijn. Die van elkaar kunnen leren en kennis en kunde actief uitwisselen. Klinkt goed, maar hoe organiseer je dat? Ik denk dat we onze controle drang soms eens wat meer los moeten durven laten. Hoe dan? Open badges kunnen hierbij helpen.

Zelf keuzes maken

Bij mijn werkgever EEGA Plus hanteerden we de termen ‘leraar’ en ‘leerling’ al veel langer niet meer. Een aantal van onze deelnemers gingen in de afgelopen tijd aan de slag met Open Badges. En we merken dat het aanslaat. In plaats van een (door mij of de leraar) bepaald vooraf vastgesteld plan te volgen, krijgt de deelnemer hier de vrijheid zelf keuzes te maken in wat hij/zij wil. In welke volgorde, op welke tijd en welke plaats. Evenmin bepaal ik of de deelnemer heeft voldaan aan de eisen – dat doen de andere badgehouders. Zo kan het zomaar voor komen dat deelnemer X als badge bezitter deelnemer Y een badge toekent, op basis van opgedane vaardigheid.

Ecosysteem van kennis delen

Ik zie je denken – maar hoe houd je dat dan onder controle? Gaan deelnemers niet elkaar zomaar alle badges geven zonder daar iets voor te doen? Een begrijpelijke gedachte. Maar we zien in de praktijk dat een badgehouder serieus met die verantwoordelijkheid om gaat. En sterker nog, hoe mooi is het dat jij als deelnemer tegelijkertijd ook de kennis die je al hebt zo kunt doorgeven aan anderen? Zelfs aan die persoon die je zag als ‘leraar’? Het werken met Open Badges is de start, het ‘ecosysteem’ eronder, van kennis delen en elkaar serieus nemen misschien wel de grootste winst.

Elkaar feedback geven

Vanmorgen deed ik de dagelijkse check in de Discord omgeving waarin deelnemers aan de Open Badges werken. De inzending van één van onze EEGA Plus Deelnemers voldeed nog niet helemaal aan de eisen voor het behalen van de badge. Een andere EEGA deelnemer de de badge al wel in bezit heeft, voorzag de deelnemer van feedback hoe hij deze dan wel zo kunnen behalen. Onder elkaar stelden zij de concrete vervolgstappen vast. Ik check morgen weer even of het gelukt is.

Geef een reactie