Unity basics

Het is bijna drie uur op deze vrijdagmiddag. Waar menig werknemer zo langzamerhand hunkert naar de welbekende vrijdagmiddagborrel ter afsluiting van de werkweek, is daar hier bij EEGA nog weinig van te merken. Dave vertelt: “Wat je nodig hebt is een scorescript. En een manier waarop je snel nieuwe objecten kunt spawnen.” Dat klinkt me logisch in de oren, het kwam in de eerste tutorial al aan bod. Ik knik en Dave vervolgt zijn uitleg. “Je hoogt de score op door middel van een collision -en scorescript. Let er wel op dat je het object een rigid body geeft. Anders vindt er immers geen collision plaats.” Akkoord; hiermee kan ik verder. We maken een afspraak voor over twee weken, om de voortgang van dat moment te bespreken en verder te werken. Dave modelleert het EEGA logo in de tussentijd in 3D, zodat deze zo meteen als ‘asset’ in ons Unity project geïmporteerd kan worden. Zelf pak ik de game komende week verder aan met behulp van deze aanwijzingen. De VR handschoenen mogen voor nu weer even terug in de kast.

VR hanschoenen

Een ‘typical day at the office’? Dat nog niet. Al is het praten over -en liever nog werken aan- nieuwe technologie iets wat we steeds vaker doen bij EEGA. Omdat we erin geloven dat deze technologie kansen biedt op de arbeidsmarkt voor onze deelnemers. Om te verkennen hoe we deze technologie zelf in kunnen zetten in onze trajecten naar werk. En dan niet alleen het gebruik maken ván -maar juist ook het ontwikkelen áán! Om dat laatste echter te kunnen doen is expertise nodig; ervaring in het werken met programma’s als Unity, 3D modelleren en programmeertalen zoals in dit voorbeeld C#.

Wat deze vrijdagmiddag dan ook bijzonder maakt, is niet zozeer de aanwezigheid van die expertise, als wel de wijze waarop deze wordt gedeeld tussen de gesprekspartners. Dave is namelijk niet de opleidingscoach van EEGA Plus die de deelnemer vertelt hoe de software werkt zoals het voorbeeld misschien doet vermoeden. Integendeel, het is precies andersom. Dave is de deelnemer, die zich vanuit zijn eigen passie voor deze technologie steeds verder hierin heeft ontwikkeld, en op zijn vrije dag terugkomt naar onze vestiging in Deventer om de opleidingscoach van EEGA Plus mee te nemen in deze technologie.

Dit voorbeeld staat bij ons gelukkig al lang niet meer op zichzelf. Leren en jezelf ontwikkelen is zeker niet iets wat bij EEGA alleen plaats vindt in een coach – deelnemer vorm van overdracht van kennis. Door projecten vanuit de praktijk te gebruiken en nieuwe technologie daarbij te omarmen, creëren we samen een innovatief leerklimaat. Waarin deelnemer en coaches verschillende actoren zijn in een gezamenlijk leerproces en de traditionele rolverdeling ‘overboord gaat’, zoals bovenstaand voorbeeld zo mooi laat zien. Waarin we elkaar serieus nemen in onze bijdrage en talenten benutten, of deze nu op technisch of projectmatig vlak liggen. Waarin bijvoorbeeld ook ruimte is om te leren werken volgens de Scrum methodiek.
In het geval van Dave heeft deze aanpak, maar bovenal zijn eigen inzet en passie voor 3D, hem een baan opgeleverd. En hoe mooi is het dan, dat hij na het behalen van dat verdiende succes belangeloos ons bij EEGA weer een stap verder brengt in onze ontwikkeling in Unity en VR. Waarmee het traject dat misschien formeel wel afgelopen is, maar het contact en de uitwisseling van kennis gelukkig gewaarborgd blijft.

Geef een reactie